מבנה ארגוני תפקידים ותחומי אחריות

 

יחידות המועצה הדתית ושמות בעלי התפקידים

     הנהלת המועצה הדתית

א.    ממונה המועצה הדתית – סמי ישראל

ב.    ממונה המועצה הדתית  – תנעמי שלמה

 

רבנים ראשיים:

1.    הרה"ג יחיאל אבוחצירא שליט"א – רב עיר .

רבני שכונות:

1.     הרב כהן יוסף – ממונה על פעילויות תרבות תורניות .

2.     הרב אסולין דוד – ממונה על מחלקת הכשרות .

3.     הרב כהן אברהם – ממונה על נושא מקוואות .

 

מינהלה ומזכירות:

1.      מנהל ענף וממונה על העמדת מידע לרשות הציבור – אלישע שמואל .

2.      מזכירה

3.      שליח המועצה.

 

 

 

 

 

 

מחלקת נישואין:

 

רושמי נישואין – הרב יחיאל אבוחצירא שליט"א – רב העיר.

הרב שטיבל מרדכי – מנהל מחלקת נישואין .

עורכי רישום נישואין – הרב חיים שטיבל.        

                                      הרב אברהם כהן – רב שכונה.

                                      הרב גטהון זוהר

אחראית מנהלתית על רישום נישואין – סימנטוב שמחה .

מזכירה – תאום ומידע.

מחלקת כשרות:

   ממונה על כשרות – הרב דוד אסולין, רב שכונה.

 

    אחראי מנהלתית על רישום וגביה – מזכירה .

מחלקת ערובין:

    אחראי לאחזקת תחום עירוב – וקנין מרדכי .

מחלקת מקוואות :

   ברמלה 6 מקוואות נשים – 1. מקווה מוצקין – שם הבלנית – מרציאנו חיה

                                    2. מקווה וילנא    - שם הבלנית – נור יוסף גילה

                                    3. מקווה קרית מנחם –שם הבלנית – מורדכיוב חנה
                                    4. מקווה באר מרים - שם הבלנית - יעקובוב מירה .
                                    5. מקווה קרית האומנים - שם הבלנית - 
                                    6. מקווה רמת דן - שם הבלנית - ביטון דבורה, נגיש לנכות   
 

                                     1 מקווה גברים – מקוה וילנא – בלן : יוסף רזיאל.

 אחראי על תחזוקת מקואות – וקנין מרדכי .
 

מחלקת חברה קדישא:

מנהל חברה קדישא – דיין גבריאל .

ברמלה 2 בתי עלמין – 1. בית עלמין ישן ( הכולל בי"ע צבאי).

                                    2. בית עלמין חדש .

דרכי ההתקשרות :

1. כתובת המועצה הדתית: רח' גולומב 25 ת.ד. 36 מיקוד 72100 טל': 08-9225360

    פקס : 9229272 - 08      

 

המועצה הדתית פעילותה ותחומי אחריותה

המועצה הדתית הינה גוף סטטורי עצמאי על פי חוק ומנוהלת באופן עצמאי בתחום אחריותה מתן שרותי דת .

תקציב המועצה הדתית מקורו מ – 3 גורמים :

א.    הכנסות עצמיות .

ב.    משרד הדתות  .

ג.    רשות מקומית  .

המועצה הדתית פועלת מכח חוק שרותי הדת היהודיים, התשל"א – 1971 . אשר בתחום אחריותה הנושאים הבאים:

א.    ניהול ורישום נישואי יהודים .

ב.    ניהול ופיקוח כשרות .

ג.    טהרת המשפחה, מקוואות .

ד.    עירובין .

ה.    שירותי קבורה, תחזוקה ופתוח בתי עלמין .

ו.     ניהול חיי הדת ושמירת צביון יהודי על פי החוק .

ז.    מוקד לפניות הציבור בשאלות הלכתיות, מתן שעורי תורה וארגון פעילות תורנית .

ח.    סיוע בהקמת מבני דת : בתי כנסת ומקוואות .

ט.   השתתפות בארועים צבוריים תורניים .

הכנס טקסט

חיפוש נפטרים

שם פרטי
שם משפחה
בית עלמין

הודעות המועצה הדתית

שירותים און ליין

מידע שימושי

לרשימת בתי כנסת לחץ כאן 
לרשימת מקומות כשרים לחץ כאן לאתר gov.il לחץ כאן
למאגר מוהלים ארצית לחץ כאן
מידע יהדות ברמלה לחץ כאן 
 

קישורים שימושיים

לאתר הרשות  המקומית לחץ כאן
 
לאתר המשרד לשרותי דת לחץ כאן 
 
לאתר ישיבת בית אל לחץ כאן
 
לאתר הגרעין התורני ברמלה לחץ כאן
 
לזכויות דמי קבורה לחץ כאן
 
לאתר הרבנות הראשית לישראל לחץ כאן
טלרום פתרונות סליקה ותשלומים באינטרנט